Leg sjukgymnast, specialist inom mental hälsa/psykosomatik vuxna

Mental Hälsa/Psykosomatik Vuxna

Fysioterapeuter inom Mental Hälsa/psykosomatik har gedigen kunskap om hur kropp och psyke samspelar och kan bedöma både besvärens svårighetsgrad och erbjuda eller rekommendera lämplig behandling. Att vi reagerar med kroppsliga symtom är ett sätt att uttrycka våra känslomässiga svårigheter eller lidanden. Även långvarig stress påverkar tillslut kroppen. Det kan vara huvudvärk, ont i magen, yrsel, darrighet, muskelspänningar, sömnlöshet, oro och ångest.

Fysioterapeutisk behandling inom området är individanpassad och funktionsorienterad, fokus ligger i att hitta sätt att fungera i sin vardag och öka tillit till sin egen förmåga. Det kan handla om stress-/ångesthantering, kroppskännedom, fysisk aktivering och spänningsreglering. Det kan även innehålla samspelsövningar, motorisk träning och utveckling. Behandling sker både individuellt och i grupp och riktar sig till både barn, ungdomar och vuxna.