Neuroteam

Vi erbjuder rehabilitering i och nära hemmet för dig som nyligen skrivits ut från sjukhus efter till exempel stroke eller hjärnskada till följd av en olycka. Teamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och kurator. Målet är att skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv. Teamet arbetar med insatser för att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion. 

Neuroteamet arbetar i hemmet, i hemmets närmiljö eller på en mottagning. 

Vi erbjuder också behandling och träning med arbetsterapeut och fysioterapeut för Dig som har neurologiska symtom, men som inte är aktuell för vårt neuroteam.

Aina Blom

Leg Fysioterapeut
specialist inom neurologi

Eivor Dale

Leg Fysioterapeut

Annett Haaf

Kurator

Marja Huss

Logoped

Lena Jedenmark

Leg Arbetsterapeut

Maria Mistander

Leg Fysioterapeut

Emma Reponen

Leg Arbetsterapeut

Hanna Rudberg

Leg Fysioterapeut

Nettan Ulltin

Leg Fysioterapeut