Leg Fysioterapeut, specialist inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Specialisten inom idrottsmedicin bedömer och behandlar Dig som har skador som uppkommit i samband med idrott och motion. Vi hjälper Dig med träning, rehabilitering efter operation, samt ger råd i förebyggande syfte. 

Våra specialister har kunskap om aktivitetens betydelse för att förebygga ohälsa samt rörelsens förmåga att bidra till förbättrad hälsa vid nedsatt funktion eller sjukdom.

Debbie Strand

Leg Fysioterapeut
Specialist Idrottsmedicin
Certified Sports Physiotherapist (CSPT) Registered International Sports Physical Therapist

Nicklas Häger

Leg Sjukgymnast
Specialist Idrottsmedicin
Certified Sports Physiotherapist (CSPT)