Leg Fysioterapeut, specialist inom mental hälsa barn och ungdom

Målet för fysioterapi inom psykiatri och psykosomatik är att minska graden av funktionshinder samt höja graden av hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar med psykisk ohälsa och sjukdom.

 

Ulrika Wallbing

Leg Fysioterapeut
Spec Psykosomatik barn och ungdom