Leg Fysioterapeut, specialist inom hjärta och kärl

Fysioterapeuter inom området hjärt- och kärlsjukdomar bedömer hur Din rörelseförmåga och kondition påverkas av hjärtsjukdomar.

Du erbjuds behandling, gruppgymnastik och individuellt anpassad fysisk träning, utbildning och stöd i hur Du kan hantera Din nya livssituation och förändrade fysiska förmåga.

Kaisu Lundbäck

Leg Fysioterapeut
Specialist Hjärta och Kärl

Ulrica Bild

Leg Fysioterapeut Specialist hjärt- kärlsjukdomar