Leg Fysioterapeut, specialist inom reumatologi

Specialisten möter framför allt Dig med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.

Syftet med fysioterapi vid reumatisk sjukdom är att med hjälp av träning, behandling och undervisning lindra smärta, förebygga funktionsnedsättning samt skapa förutsättningar för bästa möjliga funktion och livskvalitet för dig.

Åsa Lindqvist

Leg Fysioterapeut Specialist inom Reumatologi