Skriv ut den här sidan

Bassängträning

Bassängträning är en vanlig och efterfrågad behandlingsmetod vid många olika typer av funktionsnedsättningar till exempel smärta, försämrad rörlighet och försämrad styrka.

Att träna i vatten är ett skonsamt sätt att träna. Eftersom det är lättare att förflytta sig i vatten än på land kräver rörelser mindre muskelarbete och lederna avlastas.

Själva vattenmotståndet kan i sin tur ha en liknande funktion som träningsredskap uppe på land. Bassängträning kan också vara ett mjukt sätt att påbörja en träning som sedan kan göras tyngre.