Skriv ut den här sidan

Demensutredning

Som en del i en demensutredning gör en arbetsterapeut en funktions- och aktivitetsbedömning i ditt hem.

Arbetsterapeuten bedömer ditt boende, om du kan ta hand om dig själv (till exempel personlig hygien, vardagssysslor eller intag av mediciner) och annan aktivitet, samt gör en kognitiv bedömning efter remiss från din läkare.