Skriv ut den här sidan

Intyg till Försäkringskassan

Vi kan stötta dig på olika sätt för att på bästa sätt kunna återgå till arbete eller i din livssituation.

Ansökan om stöd för personlig assistans för dig under 65 år

På uppdrag av Försäkringskassan utför arbetsterapeut eller sjukgymnast en funktions- och aktivitetsbedömning. De bedömer personlig vård, boende och fysisk aktivitet.  

Bedömning av arbetsförmåga

Som en del i en rehabiliteringsutredning gör arbetsterapeut eller sjukgymnast en bedömning av arbets- och funktionsförmåga.