Skriv ut den här sidan

Lymfterapi

Lymfterapi används för att behandla ödem. I behandlingen används flera olika metoder. Den svullna kroppsdelen bandageras och en kompressionsstrumpa provas ut.

Ofta görs något som kallas manuellt lymfdränage, vilket är en lätt massage som ökar kapaciteten i de kvarvarande lymfbanorna och mjukar upp hårda hudområden.

Ibland används en lymfpulsator som ger ett ökande och avtagande tryck mot den kroppsdel där ödemet sitter.

I lymfterapin får du också lära dig att träna upp rörligheten och vad du kan göra själv för att undvika att svullnaden tilltar.

Senast ändrad: 2018-01-09