Skriv ut den här sidan

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk sjukdom är sjukdomar som drabbar nervsystemet, som till exempel multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

Rehabilitering med neuroteam (ett sammansatt vårdteam vid neurologisk sjukdom) är till för dig som är nyinsjuknad eller återinsjuknad i stroke, eller som nyligen har drabbats av hjärnskada eller neurologisk sjukdom.