Skriv ut den här sidan

Postoperativ träning

Efter en operation krävs det ofta fysioterapi och träning för att kroppen ska fungera bra igen.

Träningsgrupper för exempelvis höft- och knäopererade riktar in sig på den specifika problematik som finns efter en operation i höft och knä och utifrån de senaste träningsrönen tränas de kroppsfunktioner som behöver extra fokus.