Skriv ut den här sidan

Stresshanteringsskola

Gruppbehandlingen vänder sig till personer med stressrelaterade besvär som påverkar vardagen.

Gruppen leds av legitimerad sjukgymnast med specialistkompetens i Mental Hälsa och legitimerad arbetsterapeut. Gruppen är utformad från de två yrkenas specifika kunskaper om stress och stresshantering.

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och förmågor att praktiskt använda i sin vardag och består av 8 grupptillfällen.

Varje grupptillfälle har en teoretisk del och en praktisk del där det knyts an till teorin för att öka internalieseringen av kunskap.